Dala Holzagentur Deutschland GmbH

Från:
till:

Vi är en tysk-svensk träagentfirma. Vår systerfirma i Sverige är Dalaholzagentur AB i Leksand. Vi jobbar tillsammans med många sågverk i Sverige, speciellt i Dalarna.
Vi har bra relationer till trähandeln, hyvelindustrin och listfabrikationer i Tyskland, Österrike och Schweiz.
Om Du söker en tillgång till dessa marknader, så kontakta oss gärna.


HOME

Om Du vill kontakta oss, v.v. skicka en E-Mail till: dalaholz@t-online.de
last update: 01-11-05